Skip to main content

19 Ocak 2019 Eylemine Çağrı – Büyük Eylem: “ Yeter Artık“

 

Ziraat sanayinin para musluğunu kapatın!

Sağlıklı besin, iklime uygun tarım ve çiftlikler şu anda tehlike altında!

Hükümet, 2019’da Avrupa Birliği Ziraat Reformu (GAP) kapsamında AB’nin hangi tür tarıma yıllık 60 Milyar Avro bütçe ayıracağını kararlaştıracak. Güncel düzenlemeler uygulamaya konulursa, ne tür tarım yöntemi kullanıldığı fark etmeksizin daha çok toprağı olan daha çok para kazanacak. Ziraat sanayindeki vergi milyarderlerini durdurun! Çiftçi dostu, ekolojik tarım yapılanması daha fazla ertelenemez. 

Hükümet, Brüksel’deki müzakerelerde hayvancılığı hayvan doğasına uygun bir şekilde yürüten, böcek dostu alanlar yaratan ve sağlıklı besin üreten çiftçilerden yana davranmalıdır. Bu nedenle alarma geçiyor, renkli, çok sesli ve gürültülü bir eylem planlıyoruz: Tarımda değișim için tencerelerimizle sokağa çıkıyoruz.

 

İklime Uygun Tarım ve Sağlıklı Besin İçin!

Kurak geçen 2018 yılı bu işin böyle gitmeyeceğini gösterdi! Kaybedecek zaman yok! Küresel iklim dengesinden yana duruyor ve tutarlı bir iklim koruma politikası talep ediyoruz. Çünkü bölgeye ve mevsime uygun yiyecekler yetiştiren, bereketli topraklarla iklimi korumaya yardımcı olan küçük ölçekli çiftliklere daha çok ihtiyacımız var. AB’nin ziraat fonları yalnızca doğayı ve iklimi gözeten tarıma ayrılmalıdır!

 

Daha Çok Küçük Ölçekli Çiftlik İçin!

Çiftçilerin her gün emek verdiği ağır işlere saygı duyuyoruz. Ancak politikacılar çiftlikleri güvencesiz bırakıyor. Son 10 yılda Almanya’da 100.000’den fazla küçük ölçekli tarım işletmesi kapanırken tarımdan anlamayan yatırımcılar AB fonlarından faydalanarak daha fazla toprak elde etti. Bu durumun ölümcül sonuçları oldu: Küçük çiftliklerin sonu, monokültür tarım ve glifosat kullanımı, tarımda biyolojik çeşitliliğin kaybı, fabrikasyon mega çiftlikler ve antibiyotik direncinde artış… Politikacıları ziraat çöllerini, hayvan fabrikalarını ve büyük mülk sahiplerini durdurmaya çağırıyoruz!

 

İnsan ve Doğa Dostu, Dayanışma Ruhu İçinde bir Avrupa İçin!

Avrupa’da pek çok mezbaha ve serada çalışma koşulları içler acısı. Üretim giderleri azaltılıp kâr marjı artırılıyor, ihracatçılar daha çok kazanıyor. AB Güney Yarım Kürenin yoksul ülkelerine serbest ticaret anlaşmaları dayatıp, ucuz ihracat yaparak milyonlarca çiftçiyi mahvediyor. Oysa dayanışma ruhu taşıyan bir Avrupa’da adil ticaret, insan hakları ve ticarî haklar pazarlık konusu olamaz!

 

Gıda sorunu politik bir sorundur!

Kırsalda da kente de bu işin daha iyi yapılabileceğini hep birlikte gösterelim. Günden güne daha çok çiftçi glifosat kullanmadan tarım ve organik hayvancılık yapıyor, hayvanlarını doğal yemlerle besliyor. Gıda paylaşımı (Foodsharing) yaygınlaşıyor. İnsanlar dayanışma içinde yürütülen tarımın bir parçası oluyor ve market raflarında insan eliyle yerel üreticiler tarafından üretilen sağlıklı besinlere yöneliyor. Sofralarımıza şöyle bir göz atıp, küresel tarım ve gıda dönüşümü ile ırkçılıktan arınmış, sınırları olmayan bir Avrupa için hep birlikte harekete geçiyoruz!

 

Müşteri temelli politikalara  yeter artık!

Tarım Bakanı Julia Klöckner endüstriyel tarım lobisiyle bağlantılarını koparsın. AB Tarım Reformu kapsamında ziraat sanayine akan para musluğu artık kapansın, insan, hayvan ve doğadan yana bir tarım politikası belirlensin.

 

Halkın parasının halk için harcanmasını talep ediyoruz!

  • Devlet destekleri yalnızca doğa ve iklim dostu tarıma aktarıls
  • Kamu gelirleri yalnızca organik hayvancılığa ayrılsın! ın!
  • Hepimiz için sağlıklı besin üreten küçük ve orta ölçekli işletmeler desteklensin!

Sen de bize katıl!

Onbinlerle birlikte Berlin sokaklarına eyleme gel! 

Dünyanın en büyük ziraat fuarı “Yeşil Hafta” ve Tarım Bakanları Zirvesinde her şey besinlerimizin ve tarımın geleceği etrafında dönerken, hep birlikte tarımda yeniden yapılanmayı talep edelim: Ziraat Sanayine Doyduk! Gıda Sorunu Politik Bir Sorundur!

 

Eylem: 19 Ocak 2019| 12:00 | Brandenburger

Kapısı | Berlin

Dünya genelinde çiftliklerin yok oluşu durdurulsun +++ Herkes için sağlıklı besin+++ İklim dengesi ve tür çeşitliliği +++ Organik hayvancılık ve daha az et tüketimi  +++ Beslenme farkındalığı ve adil bir dünya ticareti +++ Bilgi hırsızlığı olmadan dijitalleşme  +++ Tarlaları zehirlemeden tarım yapılması +++ Ekolojik prensiplere dayalı işbirliği  +++ Topluma uygun, ekolojik ve çiftçi dostu bir AB Tarım Reformu +++ Crispr ve Gene Drives gibi gen teknolojilerine hayır! +++ Dayanışma Halinde Bir Avrupa  – Mültecilere Kapımız Açık +++

 

 

 

Biz doğal tarım ve hayvancılık yapan geleneksel çiftçileriz. Fırıncı, aşçı, tüketici, arıcı, doğa ve hayvan dostlarıyız. Çevre aktivistleriyiz. Gönüllü gençleriz. Köylü ve kentli halkız – daha fazlasıyız. 2011’den bu yana sokağa çıkıyor, iyi tarım ve sağlıklı besin için eylemler düzenliyoruz!

Irkçılıktan bıktık!

Irkçılığa Hayır diyoruz - Mülteciler hoş geldiniz!